Paslaugos

Kaip skirstomi mokesčiai už papildomus darbus daugiabučiuose?

DSC_9135Daugiabučių gyventojai kiekvieną mėnesį renka privalomąsias kaupiamas lėšas, skirtas namo atnaujinimui ir remontui. Atlikus papildomus darbus tenka mokėti dar kartą, tačiau kartais kyla ginčai dėl nevienodo mokesčio to paties namo gyventojams.

Langų, durų keitimui, laiptinių dažymui, vamzdynų keitimui ir kitiems panašiems, didelės apimties darbams neužtenka daugiabučių kaupiamųjų lėšų, todėl tenka mokėti papildomai.

Apmokėjimo už papildomus darbus tvarka yra numatyta Civilinio kodekso 4.82 str.: „Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas.“

Vadovaujantis šiuo įstatymu, gyventojai, kuriems priklauso didesni butai, turi daugiau prisidėti ir prie bendrųjų patalpų gerinimo. Mokestis paskaičiuojamas proporcingai pagal buto plotą.