Šiandien rajone

Bedarbystė Alytuje: tikra ar tariama?

Šalyje paskelbtas karantinas neabejotinai pakeitė darbo rinką visoje Lietuvoje. Alytaus miesto ir rajono rodikliai taip pat šiuo laikotarpiu pakito. Apie darbo rinkos pokyčius Alytuje bei šiandienines galimybes įsidarbinti, kabamės su Užimtumo tarnybos Alytyje skyriaus vedėja Vaida Kamanduliene.

Kaip karantinas pakeitė bedarbystės rodiklius Alytuje?

2020  m. balandžio 1 d. Užimtumo tarnyboje registruota 4933 bedarbių, Alytaus miesto ir rajono gyventojų. Tai 125 bedarbiais daugiau nei 2020 m. vasario mėn. arba 23 bedarbiais daugiau nei praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. Registruotas nedarbas balandžio 1 d. siekė 10,6 proc., t.y. 0,8 proc. daugiau nei visoje šalyje (nedarbas Alytaus mieste – 10,7 proc., Alytaus rajone – 10,4 proc.). Balandžio 1 d. Alytaus m. savivaldybė iš 60-ties savivaldybių pagal bedarbių procentą nuo darbingo amžiaus gyventojų užėmė 30-tą vietą, o Alytaus rajono savivaldybė – 33-čią.

Gurios įmonės Alytuje karantino metu atleido daugiausiai darbuotojų?

Darbdaviai yra įpareigoti Užimtumo tarnybą informuoti tik apie numatomus grupinius atleidimus. Užimtumo tarnybos Alytaus skyrius nėra gavęs pranešimų apie numatomus darbuotojų atleidimus, tiesiogiai susijusius su šalyje paskelbta ekstremaliąja situacija ar karantinu.

Kaip karantino metu pasikeitė naujų darbo vietų skaičiai? Kokių darbuotojų paklausa padidėjo, kurių sumažėjo?

Per balandžio mėnesį Alytaus mieste registruota 211 laisvų darbo vietų (neterminuotam ir terminuotam darbui). Paklausiausios profesijos darbuotojai šiuo metu yra pagalbiniai darbininkai, siuvėjai, plataus profilio statybininkai, automobilių šaltkalviai, virėjai.

Daugiausia laisvų darbo vietų – 16, užregistravo UAB „Žilinskis ir Co“, ieškoma pagalbinių darbininkų prie elektros linijų tiesimo, 11 – Akcinė bendrovė „Dainavos siuvimas“ (Alytus) siuvėjams ir lygintojui, 10 – „Premium Oils“, techniniam vadovui, pamainos meistrams, gamybos darbų brigadininkui ir kt., 10 – VĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ pagalbiniams darbininkams prie archeologinių tyrimų ir t.t.

Alytaus rajono savivaldybėje per balandžio mėnesį registruota 17 laisvų darbo vietų. Daugiausia laisvų darbo vietų registruota pagalbiniams darbininkams, melžėjams, automobilių mechanikui.

Ar daug įmonių Alytuje fiksuoja prastovas?

Iki balandžio 30 d. Užimtumo tarnybos Alytaus skyrius yra gavęs prašymus iš 295 Alytaus miesto ir rajono įmonių mokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus, kuriems dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino yra nustatyta prastova, tačiau darbo vietos darbuotojams yra išlaikomos. Tokių darbuotojų – 2183.

Dėl subsidijos darbo užmokesčiui už prastovas mokėjimo kreipiasi darbdaviai, vykdantys veiklą labai įvairiuose ekonominiuose sektoriuose – daugiausiai užsiimantys didmenine ir mažmenine prekyba, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikimu, žmonių sveikatos priežiūra ir socialiniu darbu, apdirbamąja gamyba bei transportu ir saugojimu.

Iki balandžio 30 d. į Užimtumo tarnybos Alytaus skyrių dėl išmokos kreipėsi 1613 savarankiškai dirbančių asmenų, kurių savarankiška veikla dėl paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino yra apribota.