Rajono problema

Kodėl Alytuje mažėja gyventojų?

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 metais Alytuje gyvena mažiau gyventojų nei 2017 metais.
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 metais Alytuje buvo mažiau nuolatinių gyventojų nei 2017 metais.

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, matyti, kad Alytus po truputį „traukiasi“ – 2017-aisiais čia gyveno 52 792 žmonės, o  2018-aisiais – 51 534. Tad kyla klausimas, kodėl alytiškiai palieka Alytų?

Palyginus 2018 ir 2017 metų gyventojų statistiką, matyti, kad Alytuje nebegyvena kiek daugiau nei tūkstantis žmonių, o tiksliau – 1 258 žmonių. 2016-aisiais Alytuje gyveno beveik 54,5 tūkstančių gyventojų, o tai yra dar daugiau nei 2017 ar 2018 metais.

Kodėl alytiškiai nusprendžia palikti gimtąjį miestą? Atsakymo paieškokime 2018 metų Lietuvos savivaldybių indekse. Jame tarp didžiųjų savivaldybių Alytus atsiduria 6 vietoje.

Nors Alytaus miesto savivaldybei nepavyko pakilti iš šeštos vietos, bet ji geriausiai įvertinta „Komunalinio ūkio“ ir „Transporto“ srityse. „Transporto“ sritis, kaip ir 2017 m. indekse, įvertinta puikiai. Deja, prasčiausiai vertinamos sritys – „Švietimo“, „Investicijų ir plėtros“, „Mokesčių“, „Turto valdymo“ ir „Sveikatos ir socialinės rūpybos“.

Prasčiau įvertintas 2017 m. Alytuje taikytas aukštesnis už vidutinį žemės mokesčio tarifas. Taip pat Alytus prasčiau pasirodė „Investicijų“ srityje. Materialinių investicijų kiekis, tenkantis vienam gyventojui, siekė 1104 eurus ir buvo mažesnis už vidutinį (2235 eurai gyventojui). Tiesioginių užsienio investicijų taip pat teko mažiau nei vidutiniškai – jos siekė 1468 eurus gyventojui, kai vidurkis – 5347 eurai. Prastą poziciją lėmė ir mažas išduotų statybos leidimų skaičius tūkstančiui gyventojų bei palyginti nedidelis veikiančių ūkio subjektų skaičius.

Kaip manote, kas pritrauktų išvykusius alytiškius sugrįžti į gimtąjį Alytų?