Naudinga žinoti

XIX a. geležinkelio tuneliai Alytaus krašte

Prieš du amžius Alytaus krašte buvo tiesiamas geležinkelis. Pastatytos pralaidos laikui bėgant pramintos tuneliais, kurie vis dažniau aplankomos ne tik vietinių gyventojų, bet ir į Dzūkijos kraštą užsukančių svečių. Artėjant savaitgaliui dalijamės tunelių istorijomis ir vietų koordinatėmis, kurios padės juos atrasti.

Išsiruošę aplankyti tunelius neskubėkite, grožėkitės aplink jus supančia gamta ir turėkite šiek tiek kantrybės – reikės paklaidžioti, kad juos atrastumėte. Nepamirškite ir tinkamos aprangos bei avalynės, įvertinkite savo galimybes, nes kelyje pasitaikys stačių, tačiau tikrai įveikiamų šlaitų.

Moterties upelio tunelis

1898 m., kai buvo tiesiamas geležinkelis nuo Poteronių stoties iki geležinkelio tilto per Nemuno upę, esančią Alytaus mieste, Muiželėnų miške pastatyta pralaida–tunelis Moterties upeliui. Ji sumūryta iš tašytų akmenų ir siekia 75,05 m ilgį (61,94 m po sankasa) bei 3,17 m plotį. Vidinis pralaidos aukštis iki skliauto viršaus aukštupyje – 5,03 m, o žemupyje – 7 m. Kad srovės greitis sumažėtų, pralaidoje įrengtos 10 kaskadų, kurios yra 0,2 m aukščio.

Įdomu tai, kad šiame tunelyje dar antrojo pasaulinio karo metu vietos gyventojai slėpėsi nuo lėktuvų antskrydžių.

Šiandien viename iš pralaidos skliautų vis dar galite pamatyti išlikusius ir akmenyje iškaltus 1897 metus. Gerai įsižiūrėkite į paskutinį skaitmenį – jis iš 6 perkaltas į 7.

Muiželėnų miškas, Alovės sen., Alytus r.

Skernės upelio tunelis

1894 metais pastatyta Skernės upelio pralaida, kai buvo tiesiama atkarpa nuo Poteronių geležinkelio stoties į iškrovimo aikštelę. Kaip ir Moterties upelio tunelis, taip ir šis, sumūrytas iš tašytų akmenų, tačiau yra trumpesnis. Jo ilgis yra 30,75 m, plotis – 4,26 m, o aukštis iki skliauto viršaus siekia 5,32 m.

Šiandien geležinkelio pylimo pietinis šlaitas yra stipriai paveiktas erozijos, pralaidos pietinio portalo sparnų galai nugriuvę, tačiau yra išlikusi šiaurinio portalo skliauto sąvaros akmenyje iškalta data – 1894. Pietinio portalo sąvaros akmenyje rasite upelio pavadinimą „Skernevka“, kuris iškaltas kirilica.

Poteronių k., Alovės sen., Alytaus r.

Merkinės plento viadukas virš XIX a. geležinkelio

Tarp jau anksčiau aprašytų Moterties ir Skernės upelių pralaidų–tunelių rasite Merkinės plento viaduką, kuris pastatytas 1894 metais. Virš jo būta strateginio plento, jungiančio maršrutą Alytus–Merkinė–Gardinas.

Anuomet viadukas dar vadintas plento tiltu. Jo aukštis siekia 8,34 m, ilgis – 26,20 m, plotis – 7,60 m. Viaduko atramos sudarytos iš 21 tašytų akmenų eilės, o nuo 15 eilės skliautas sumūrytas iš geltonos spalvos plytų.

Ankstesniais laikais po viaduku buvo nutiesta telegrafo linija, kurios laidų kablius galite pamatyti ir šiandien. Taip pat driekėsi ir du geležinkelio keliai – pietinis link iškrovos mazgo, o šiaurinis link Alytaus miesto.

Paupio g., Poteronių k., Alovės sen., Alytaus r.